Валенсија-С

3900ден

Димензии:
Висина на наслон: 90 цм
Висина на седло: 48 цм
Ширина на наслон: 38 цм
Ширина на седло: 50 цм