Маја

4100ден

Димензии:
Висина на наслон: 87 цм
Висина на седло: 47 цм
Ширина на наслон: 45 цм
Ширина на седло: 50 цм