Ориентал

4000ден

Димензии:
Висина на наслон: 110 цм
Висина на седло: 46 цм
Ширина на наслон: 50 цм
Ширина на седло: 50 цм