Емона

Димензии:
-Должина: 275х235 цм
-Висина: 80 цм
-Ширина: 100 цм
-Ширина на седло: 60 цм

Материјал: