Андреј

4000ден

Димензии:
Висина на наслон: 90 цм
Висина на седло: 46 цм
Ширина на наслон: 46цм
Ширина на седло: 45 цм