Амелија

4000ден

Димензии:
Висина на наслон: 100 цм
Висина на седло: 48 цм
Ширина на наслон: 55 цм
Ширина на седло: 50 цм