Valencia-C

3500den

Димензии:
Висина на наслон: 90 цм
Висина на седло: 48 цм
Ширина на наслон: 38 цм
Ширина на седло: 50 цм

en_GB