Lucy

5000den

Димензии:
Висина на наслон: 90 цм
Висина на седло: 50 цм
Ширина на наслон: 52 цм
Ширина на седло: 55 цм

en_GB